Korona

De generelle antallsbegrensningene må opphøre

NTO forventer at myndighetene snarlig innfører mer målrettete koronatiltak som sikrer forholdsmessighet mellom tiltaksbyrde og forventet smitteverneffekt. De generelle antallsrestriksjoner som kulturlivet nok en gang er rammet kan ikke fortsette. Koronasertifikat som midlertidig verktøy må innføres for å lette den urimelige tiltaksbyrden på musikk- og scenekunstinstitusjonene.

<p>Grieghallen<br />Foto: Bergen Filharmoniske Orkester/Grieghallen</p>

Grieghallen
Foto: Bergen Filharmoniske Orkester/Grieghallen

NTO har klare forventninger til at koronasertifikatet snart innføres som et midlertidig verktøy, hvis dette kan lette tiltaksbyrden som kulturlivet ved inngangen til 2022 nok en gang opererer under.

Dersom myndighetene imidlertid fortsatt vurderer det som nødvendig med antallsbegrensninger for arrangementer, så må det dette ha form av fleksible og differensierte begrensninger basert på publikumsarealenes størrelse.

Vi har i dag kunnskap om hvor og hvordan smittespredningen skjer. Det er som kjent ikke på musikk- og scenekunstinstitusjonenes arrangementer.

NTO mener derfor at man ikke kan fortsette med så brede tiltak og generelle antallsrestriksjoner som kulturlivet nok en gang er rammet av, uten at myndighetene samtidig kan dokumentere god smitteverneffekt av det aktuelle tiltaket, kun med henvisning til å få ned den generelle mobiliteten i samfunnet.

Vi forventer med andre ord at det ved neste korsvei innføres mer målrettete tiltak som sikrer forholdsmessighet mellom tiltaksbyrde og forventet smitteverneffekt. Et nesten nedstengt kulturliv har lidd alt for lenge nå.