Korona

Tendensiøs og feilaktig journalistikk

Aftenpostens tendensiøse bruk av begreper som «god butikk» og «lønnet seg» når det gjelder enkelte institusjoners midlertidige overskudd under pandemien grunnet lange perioder med pålagte nedstengning og sterke arbeids- og publikumsbegrensninger, gir et helt feil bilde av virkeligheten.

<p>Foto: Peter Togel / Free Images</p>

Foto: Peter Togel / Free Images

Samme dag som revidert nasjonalbudsjett for 2021 legges frem er Aftenposten ute med tendensiøs journalistikk om at det for en rekke kunstinstitusjoner «lønnet seg» å permittere ansatte i koronakrisens første fase. Problemet med denne tabloide vinklingen er at logikken «tjene penger» og «god butikk» overhodet ikke gir mening i denne sammenhengen, da de offentlige støttede institusjonene ikke har som mål å generere og hente ut et overskudd, men derimot utelukkende å produsere og formidle levende kunst.

Den muligheten ble de brått fratatt med pandemien. I stedet oppsto høyst usikre scenarier mht. hvordan resten av årets inntekter, utgifter, produksjonsvilkår og visningsmuligheter ville se ut.

Beskjeden fra myndighetene i mars 2020 var at institusjonene på lik linje med andre arbeidsgivere måtte vurdere fortløpende om det fantes grunnlag for alternativ drift, noe det på den tiden for mange ikke gjorde, gitt strenge smittevernregler, uten unntaksordninger, som umuliggjorde svært mye arbeid knyttet til kjernevirksomheten.

Samtidig kom det ingen signaler fra myndighetene om kompensasjon for tapte egeninntekter, ei heller noen garanti for at institusjonene ville beholde støtten gjennom året. Denne økonomiske uforutsigbarheten og bortfallet av meningsfulle arbeidsoppgaver gjorde at enkelte institusjoner så seg nødt til helt eller delvis permittere deler av personalet for å sikre videre drift og neste sesong, slik at kunstnerne ville ha en arbeidsplass å komme tilbake til.

Derfor er NTO glad for tilskuddene som Kulturdepartementet og Abid Raja i dag foreslår i revidert nasjonalbudsjett, da dette er kjærkomne bidrag for å sikre aktiviteten og arbeidsplassene fremover i en fortsatt uforutsigbar tid – ikke minst for de institusjonene som Aftenposten unnlater å nevne som befinner seg i en krevende økonomisk situasjon som følge av inngripende smitteverntiltak.