Kulturforvaltning

Scenesamtaler: Hva skjer med Kulturrådet?

NTOs andre podkastsamtale i samarbeid med Scenekunst.no er nå ute! I denne episoden av Scenesamtaler diskuterer Elisabeth Egseth Hansen, Sigrid Røyseng og Tormod Carlsen utvidelsen av Kulturrådets mandat, bortfallet av scenekunstkonsulenten, forholdet mellom den såkalte direktoratslinjen og fondslinjen m.m.

<p><strong>03.08:38 Tilstander av unntak</strong>, Tore Vagn Lid / Transiteatret</p>
<p>Foto: Transiteatret</p>

03.08:38 Tilstander av unntak, Tore Vagn Lid / Transiteatret

Foto: Transiteatret

Kulturrådets nye rolle og stadige utvidelse av forvaltningsoppgaver og mandat har vært gjenstand for diskusjon det siste året. NTO har i lengre tid vært opptatt av at en slik utvidelse, inkludert overføringen av tilskuddsforvaltningen av en rekke musikk- og scenekunstinstitusjoner, bør skje i dialog med berørte deler av bransjen om faktisk behov og undergå en grundig utredning med tilhørende offentlig innsyn og diskusjon.

Sammen med nettidsskriftet Scenekunst.no har vi derfor invitert tre ulike representanter med bred erfaring og mye kunnskap om det norske scenekunstfeltet til å snakke med redaktør Julie Rongved Amundsen om de endringene:

Hør podkasten her.