Mentorprogram

Nordic Ambitions - 10 nye mentorpar

NTO og Nordisk teaterlederråd kan stolte pressentere de 10 nye mentorparene valgt ut til mentorprogrammet Nordic Ambitions av Nordisk teaterlederråd. Programmet er skreddersydd for kunstneriske ledere ved de nordiske scenekunstinstitusjonene og er et samarbeid mellom de nordiske bransjeorganisasjonene på teaterområdet.

Nordisk Teaterlederråd (NTLR) og Nordisk kulturfond er glade for å kunne presentere 10 nye mentorpar i det nordiske mentorprogrammet Nordic Ambitions.

Mentor + mentees 2024/2025:
  • Maria Hägglund, Regionteater Väst, Sweden + Kari Ramnefjell, Unge Viken, Norway
  • Mikael Flodström, Scenkonst Västernorrland, Sweden + Egill Palsson, Hålogaland Teater, Norway
  • Nora Evensen, Brageteatret, Norway + Anne Jonsson, Teater Tre, Sweden
  • Solrun Toft Iversen, Den Nationale Scene, Norway + Kira-Emmi Pohtokari, Åbo Svenska Teater, Finland
  • Magnus Geir Thordarson, Islands Nationalteater, Island + Kristian Strømskag, Teatret Vårt, Norway
  • Arto Valkama, Turun Kaupunginteatteri, Finland + Agnete Krabbe, Husets Teater, Denmark
  • Kari Arffman, Helsingin Kaupunginteatteri, Finland + Jakob Engmann, BaggårdTeatret, Denmark
  • Søren Møller, Østre Gasværk Teater, Denmark + Mikko Kanninen, Tampereen Teatteri, Finland
  • Eva Præstiin, Betty Nansen Teatret, Denmark + Morten Joachim Henriksen, Haugesund Teater, Norway
  • Per Smedegaard, Teatret Svalegangen, Denmark + Rikard Lekander, Byteatern Kalmar Länsteater, Sweden


Nordic Ambitions koordineres i 2024-2025 av Dansk Teater.

Mer informasjon om programmet her.

Les mer i informasjonsbrosjyren:
Nordisk teaterlederråd:

Nordisk teaterlederråd er et ledernettverk og møtested hvor det utveksles informasjon om kunstneriske, politiske og økonomiske sider ved det nordiske scenekunstfeltets utvikling. Teaterlederrådets styre består av to medlemmer fra hvert land og utpekes av hvert lands organisasjoner. Hvert land forventes å la seg representere ved en teatersjef/kunstnerisk leder og en direktør (eller annen medarbeider) fra det respektive lands bransjeorganisasjon.

Følgende organisasjoner er representert: