Internasjonalt samarbeid

Nordic Ambitions – mentorprogram

I samarbeid med Nordisk Kulturfond initierte NTO og de øvrige organisasjonene i Nordisk teaterlederråd våren 2023 et nytt nordisk, ettårig mentorprogram for kunstneriske ledere kalt Nordic Ambitions. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i det nordiske scenekunstfeltet, utvikle gode samarbeidsflater og styrke nettverkene mellom de nordiske scenekunstinstitusjonene. Mentorprogrammet ble igangsatt i mars med ti mentorpar som ble satt sammen på tvers av landegrensene.

Nordic Ambitions logo pink

Nordic Ambitions er et nytt mentorprogram for teatersjefer i Norden, initiert av Nordisk teaterlederråd i samarbeid med Nordisk kulturfond. Det ettårige programmet er ment å utvikle deltakernes lederegenskaper og fremme nordiske nettverk mellom teatrene.

Mentorprogrammet er skreddersydd for ledere med kunstnerisk ansvar og rettet seg mot de til sammen 350 medlemsteatrene som Nordisk teaterlederråd favner i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Deltakerne kan være nye i sine roller, eller også ha noe lengre ledererfaring. Sentralt står viljen til utvikling og interessen for nordisk samarbeid.

Gjennom en åpen utlysning i mars 2023 ble 10 deltakere valgt ut av Nordisk teaterlederråd og paret med en erfaren mentor fra et annet nordisk land.

Mentor + mentees 2023/2024:
  • Arto Valkama, Åbo Stadsteater (FIN) + Niklas Borefors, Regionteatern Blekinge och Kronoberg (SWE)
  • Kari Arffman, Helsingfors Stadsteater (FIN) + Thomas Bay, Fredericia Musicalteater (DK)
  • Helka-Maria Kinnunen, Villmanstrands Stadsteater (FIN) + Thorleif Linhave Bamle, Teater Innlandet (NO)
  • Elisabeth Egseth Hansen, Trøndelag Teater (NO) + Alma Lehmuskallio, Uleåborgs Stadsteater (FIN)
  • Eva Praestin, Betty Nansen (DK) + Jussi Sorjanen, Teater Viirus (FIN)
  • Petra Brylander, Uppsala Stadsteater (SWE) + Vala Fannell, Islands Nationalteater Leikhusid (IS)
  • Susanna Dahlberg, Riksteatern (SWE) + Leiv Arne Kjøllmoen, Odsherred Teater (DK)
  • Kristian Seltun, Nationaltheatret (NO) + Jacob Schjødt, Odense Teater (DK)
  • Magnùs Geir Thordarson, Islands Nationalteater Leikhusid (IS) + Kristoffer Berglund, Scenkonst Västernorrland (SWE)
  • Peter Westphael, Randers Teater (DK) + Cecilie Lundsholt, Teater Vestland (NO)


Mentorskapet går fra juni 2023 til slutten av mai 2024 og inkluderer møter mellom mentorparene samt nettverksseminarer. Noe innhold vil bli gjort tilgjengelig for teaterledere utenfor selve programmet via de respektive landenes organisasjoner.

Lederseminar

Teaterledere på NTOs medlemsinstitusjoner, også de som ikke er en del av mentorordningen 2023/2024, inviteres til et åpent lederseminar 3. oktober 2023. Mer informasjon og påmelding her.

Sekretariat / kontakt:

Nordic Ambitions koordineres av Suomen Teatterit – Finlands Teatrar.

Prosjektleder Johanna Welander, Finlands Teatrar, e-post.

Nordic Ambitions' nettside.

Les mer i informasjonsbrosjyren:
Nordisk teaterlederråd:

Nordisk teaterlederråd er et ledernettverk og møtested hvor det utveksles informasjon om kunstneriske, politiske og økonomiske sider ved det nordiske scenekunstfeltets utvikling. Teaterlederrådets styre består av to medlemmer fra hvert land og utpekes av hvert lands organisasjoner. Hvert land forventes å la seg representere ved en teatersjef/kunstnerisk leder og en direktør (eller annen medarbeider) fra det respektive lands bransjeorganisasjon.

Følgende organisasjoner er representert: