Internasjonalt samarbeid

Nordic Ambitions – mentorprogram

I samarbeid med Nordisk Kulturfond lanserer NTO og de øvrige organisasjonene i Nordisk teaterlederråd et nytt nordisk, ettårig mentorprogram for kunstneriske ledere kalt Nordic Ambitions. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i det nordiske scenekunstfeltet, utvikle gode samarbeidsflater og styrke nettverkene mellom de nordiske scenekunstinstitusjonene. Mentorprogrammet igangsettes i mars 2023 med ti mentorpar som settes sammen på tvers av landegrensene.

Nordic Ambitions logo pink

Nordic Ambitions er et nytt mentorprogram for teatersjefer i Norden, initiert av Nordisk teaterlederråd i samarbeid med Nordisk kulturfond. Det ettårige programmet er ment å utvikle deltakernes lederegenskaper og fremme nordiske nettverk mellom teatrene.

Mentorprogrammet er skreddersydd for ledere med kunstnerisk ansvar og rettet seg mot de til sammen 350 medlemsteatrene som Nordisk teaterlederråd favner i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Deltakerne kan være nye i sine roller, eller også ha noe lengre ledererfaring. Sentralt står viljen til utvikling og interessen for nordisk samarbeid.

Søknader ønskes velkommen gjennom en åpen utlysning som annonseres online mellom 1. – 21. mars. Deretter velges 10 deltakere (mentees) ut av Nordisk teaterlederråd og pares med en erfaren mentor fra et annet nordisk land.

Mentorskapet går fra juni 2023 til slutten av mai 2024 og inkluderer møter mellom mentorparene samt nettverksseminarer. Noe innhold vil bli gjort tilgjengelig for lyttere utenfor selve programmet. Det offisielle språket for mentorprogrammet er engelsk.

Nordic Ambitions koordineres av Suomen Teatterit – Finlands Teatrar.

SØK OM PLASS HER INNEN 21. MARS.

Mer informasjon og kontakt:

Nordic Ambitions' nettside.

Prosjektleder Johanna Welander, Finlands Teatrar, e-post.

Les mer i informasjonsbrosjyren:
Nordisk teaterlederråd:

Nordisk teaterlederråd er et ledernettverk og møtested hvor det utveksles informasjon om kunstneriske, politiske og økonomiske sider ved det nordiske scenekunstfeltets utvikling. Teaterlederrådets styre består av to medlemmer fra hvert land og utpekes av hvert lands organisasjoner. Hvert land forventes å la seg representere ved en teatersjef/kunstnerisk leder og en direktør (eller annen medarbeider) fra det respektive lands bransjeorganisasjon.

Følgende organisasjoner er representert: