Internasjonalt samarbeid

– Viktig å styrke det nordiske samarbeidet i krisetider

– Det er viktig å styrke det nordiske samarbeidet i krisetider. Det uttaler Nordisk teaterlederåd som på sitt halvårsmøte i Helsinki vedtok å anbefale de nordiske landene å anerkjenne NTOs retningslinjer for eventuell bruk av boikott i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina. Det nordiske nettverket uttrykker i sin uttalelse også bekymring for langtidskonsekvensene av koronakrisen for scenekunstbransjen.

<p>Nordisk teaterlederråd samlet til møte med de nordiske ambassadørene på den svenske ambassaden i Helsinki mars 2022. </p>

Nordisk teaterlederråd samlet til møte med de nordiske ambassadørene på den svenske ambassaden i Helsinki mars 2022.

Nordisk teaterlederråd møttes denne måneden til møte i Helsinki, Finland og vedtok i etterkant av møtet følgende felles uttalelse:

Nordiska Teaterledarrådet, ett gemensamt nätverk av nordiska teaterorganisationer och teaterchefer, träffades i Helsingfors den 10.–11. mars 2022. Nätverket samlar representanter från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Som en del av mötet träffade nätverket alla nordiska ambassadörer på Svenska Ambassaden för att diskutera aktuella frågor inom teaterområdet.

Spåren av coronakrisen

Nordiska Teaterledarrådet diskuterade på sitt möte hur coronapandemin har påverkat hela scenkonstsektorn i de nordiska länderna markant. Långa stängningar och restriktioner för verksamheten har påverkat tillgången på arbetskraft: I alla de nordiska länderna har till exempel yrkesverksamma inom teaterteknik och artister bytt bransch.

Dessutom har krisen förändrat allmänhetens förhållande till teatern. Publiken har delvis hittat tillbaka till teatern, men osäkerhet och ett förändrat beteende vid köp av biljetter kan ses överallt.

Nordiska Teaterledarrådet konstaterade att spåren av coronakrisen kommer att synas på teaterfältet runt om i Norden under många år framöver.

Teaterledarrådet vädjar till beslutsfattare i alla de nordiska länderna att även om den coronarelaterade hälsokrisen nu tycks lätta, får konsekvenserna för teaterbranschen inte glömmas bort. Vår industri behöver stöd för återuppbyggnad och återhämtning, i alla nordiska länder.

Stödja til ukrainska og ryska konstnärer

Rysslands orimliga och förkastliga attack mot Ukraina har även på teaterfältet väckt en önskan att hjälpa och stödja ukrainarna. Teatrar vill göra sitt bästa för att hjälpa ukrainska flyktingar och artister som flyr från Ukraina.

Dessutom erkänner det nordiska teaterfältet den svåra ställningen för ryska konstnärer som gör motstånd till kriget och behovet av att stödja dem också.

Nordiska Teaterledarrådet uppgav att alla nordiska länder erkänner de principer som lagts upp av Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Samarbetet med ryska statliga och statligt anslutna organisationer bör frysas. Konstfrihet och yttrandefrihet är dock kärnvärden, varför bojkotten inte direkt bör drabba enskilda ryska konstnärer och samarbetet med dem. Hänsyn bör alltid tas från fall till fall.

Vikten av samarbete

Under och när kriser återhämtar sig betonas vikten av samarbete och diskussion ytterligare. Den nordiska teatergemenskapen är lojal och enad. Nordiska Teaterledarrådet kommer att fortsätta arbeta för att stärka scenkonstens betydelse i Norden.


Joachim Thibblin, Svenska Teatern i Helsingfors

Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst

Morten Gjelten, Norsk teater- og orkesterforening

Magnús Geir Þórðarson, Þjóðleikhúsið – The National Theatre of Iceland

Kaisa Paavolainen, Suomen Teatterit ry – Finlands Teatrar rf

Petra Brylander, Uppsala Stadsteater

Peter Mark Lundberg, Dansk Teater

Nordisk teaterlederråd

Nordisk teaterlederråds hovedoppgave er å være et nettverk og et møtested hvor det utveksles informasjon om kunstneriske, politiske og økonomiske sider ved det nordiske scenekunstfeltets utvikling.

Nordisk teaterlederråds styre består av to medlemmer fra hvert land og utpekes av hvert lands organisasjoner. Hvert land forventes å la seg representere ved en teatersjef/kunstnerisk leder og en direktør (eller annen medarbeider) fra det respektive lands bransjeorganisasjon.

Styret samles i utgangspunktet på forskjellige teatre i Norden to ganger i året.

Norske representanter i Nordisk teaterlederråd:

  • Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret
  • Elisabeth Egseth Hansen (vara), teatersjef Trøndelag Teater
  • Morten Gjelten, direktør NTO