Korona

Ingen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på musikk- og scenekunstinstitusjonene

Det har fra mars 2020 og ut 2021 ikke vært noen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på NTOs medlemsinstitusjoner. Det ble i samme periode avholdt rundt 15.000 forestillinger, konserter og andre publikumsarrangement med drøye 1 million publikummere til stede.

<p><strong>Ødeland</strong>, Hålogaland Teater<br />Foto: Knut Åserud</p>

Ødeland, Hålogaland Teater
Foto: Knut Åserud

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har undersøkt smittetallene hos sine medlemmer fra koronapandemien traff Norge med full kraft og nasjonale smitteverntiltak ble iverksatt 12. mars 2020 og ut året 2021.

Det var i denne perioden ingen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på musikk- og scenekunstinstitusjonenes forestillinger, konserter og andre publikumsarrangement.

I pandemiens første periode var institusjonene totalt nedstengt. Siden har det vekslet, og det har vært ulike grader av mer eller mindre åpning og nedstengning av NTO-medlemmenes lokaler, saler og tilhørende fysiske, levende publikumsarrangement. Imidlertid har det i pandemiperioden samlet sett blitt avholdt rundt 15.000 forestillinger, konserter og andre publikumsarrangement hos totalt 48 virksomheter med drøye 1 mill. publikummere til stede.

Det ble i samme periode avdekket at 53 personer hadde koronavirus da de deltok som publikum på et arrangement hos musikk- og scenekunstinstitusjonene, uten at det har blitt rapport om at vedkommende kan ha smittet videre til andre i publikum, verken fra det lokale smittevernkontoret eller fra nærsittende publikum som har blitt varslet.

Institusjonene har blitt spurt om de har fått beskjed om at personer med Covid-19 har vært publikum på arrangement hos dem i den nevnte perioden, og i så fall hvor mange personer dette gjelder samlet sett. De har også blitt spurt om virksomheten er kjent med at personer i publikum har blitt smittet av Covid-19 under et arrangement i perioden, og i så fall hvor mange personer dette gjelder samlet sett.