Publikumsundersøkelse

Publikum er avventende til å delta fysisk i kulturlivet

Tredje og siste rapport i publikumsundersøkelsen Covid-19 Monitor viser at det norske kulturpublikummet er mer avventende til å vende tilbake til kulturarenaene nå enn de var i september og at de i økende grad venner seg til å delta digitalt på kulturarrangementer. Samtidig ser vi at de i økende grad ser fram til å bruke tid og penger på kulturarrangementer når det igjen er helt trygt å vende tilbake.

<p>Foto: Pexels/Luis Quintero</p>

Foto: Pexels/Luis Quintero

Hva er de viktigste kriterier for å begynne å gå på kulturarrangementer igjen? Hvordan ønsker publikum å delta digitalt under og etter pandemien? Dette er blant spørsmålene vi får svar på gjennom den tredje og siste innsamlingsrunden i publikumsundersøkelsen Covid-19-Monitor, som en rekke av NTOs medlemsinstitusjoner og andre kulturaktører har sendt sine publikummere i regi av Norsk publikumsutvikling, i samarbeid med NTO og Norsk kulturråd.

Den siste rapporten gir et bilde av effekten av koronakrisen per 3. desember 2020 blant publikummet til 21 deltakende institusjoner fra hele landet og slår fast at publikum er mer avventende nå enn de var ved forrige måling og at færre er komfortable med å oppsøke kulturarenaer nå enn i starten av krisen. Det er også en økning av antallet som avventer vaksinering.

I november-utgaven av Covid-19 Monitor er det gjort et dypdykk i interessen for ulike typer digitalt innhold som blant annet viser at det er færre som mener at digitale arrangement skal være gratis enn det var ved første måling i mai, og at det er noe høyere betalingsvilje for liveforestillinger enn for opptak og noe lavere betalingsvilje blant de eldste, selv om denne gruppen benytter seg mest av tilbudet.

Rapporten oppsummerer samtidig utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder og viser at publikum i økende grad venner seg til å delta digitalt, og at de ser fram til å bruke mer tid og penger på kulturarrangementer når pandemien er over. Det er kommet inn til sammen 13 000 svar i de tre undersøkelsene.

Hovedfunn tredje runde - fysisk deltakelse:

Risikovilje: Det er stadig færre som svarer at de føler seg komfortable med å besøke museer, teatre og konserthus. 7 av 10 er ikke klare for å delta så snart myndighetene sier at det er trygt.

Vilkår for å vende tilbake: 2 av 10 avventer vaksine. Publikum returnerer imidlertid ikke automatisk fordi om de er vaksinert. 4 av 10 vaksinerte avventer situasjonen i resten av samfunnet.

Kulturbruk og publikumsfasiliteter: Det er stadig flere som sier at de tror at de vil bruke mer tid og penger på kultur når pandemien er over og det er trygt å vende tilbake. Innendørs arenaer med fastmonterte seter er førstevalget for flest. Å delta hjemmefra via skjerm ligger imidlertid på andreplass, foran både lokaler uten faste seter og utendørs arenaer.

Hovedfunn tredje runde - digital deltakelse:

Digitale kulturopplevelser: 1 av 3 har opplevd digitalt innhold fra organisasjonene som er med i undersøkelsen. 5 av 10 sier at de har deltatt digitalt på museer, konserter eller teater siste to uker.

Digital betalingsvilje: Det er stadig færre som mener at digitalt innhold skal være gratis. Betalingsviljen ligger i snitt stabilt rundt 200 kroner i alle tre målinger. Det er i snitt litt høyere betalingsvilje for direktesendinger enn opptak av forestillinger, konserter og omvisninger.

Det digitale tilbudet: Det er stadig flere som ønsker seg et permanent digitalt tilbud. Kun et fåtall (2 av 10) foretrekker lokale produsenter av digitalt innhold. 8 av 10 kan like gjerne oppsøke teatre, museer og orkestre i andre byer og land på deres digitale plattformer.

Rapporten gjøres tilgjengelig for de deltakende aktørene, NTO og NPUs medlemmer, samt partnere.