Korona

Restriksjoner på publikum fra annen kommune må revurderes

Anbefalingen om ikke å blande kulturpublikum fra ulike kommuner bør revurderes i lys av den lokale smittesituasjonen. Dette peker KS på i en henvendelse til Helsedirektoratet og Kulturdepartementet som NTO har stilt seg bak.

<p>Kilden teater og konserthus <br />Foto: Olav Breen</p>

Kilden teater og konserthus
Foto: Olav Breen

Kommunesektorens organisasjon (KS) har bedt Kulturdepartementet og Helsedirektoratet se på behovet for å revurdere koronarestriksjonene som sier at kulturarrangement med publikum fra flere kommuner skal utsettes. NTO har sammen med Norske kulturhus, Norske konsertarrangører og Film & Kino stilt seg bak henvendelsen.

Organisasjonene er opptatt av at alle kulturaktører må bidra til å holde smittetrykket nede, og har stor forståelse for de mange vanskelige avveiningene og nødvendige tiltakene regjeringen iverksetter som kan bidra til dette. Mange kulturarrangement finner imidlertid sted i kommuner med et svært lavt smittetrykk, og vi oppfordrer til større grad av regional differensiering, slik at tiltaksbelastningen begrenses.

KS peker i henvendelsen på at mange av landets institusjoner, kulturhus og kinoer har et regionalt mandat og ulike nedslagsfelt, og at mange nå står i fare for å miste deler av det publikummet de har brukt lang tid på å bygge opp. Veien tilbake for å gjenetablere den publikumsomkretsen de har i oppdrag å skulle nå kan være lang.

Norsk teater- og orkesterforening mener som KS at Helsedirektoratet og regjeringen må se nærmere på om anbefalingen om ikke å blande publikum fra ulike kommuner kan revurderes i lys av den lokale smittesituasjonen.