Kunstnerisk frihet

Bredt anlagte innspillsarenaer

Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Da må kommisjonen samtidig legge opp til bredt anlagte innspillsmøter som ivaretar et mangfold av stemmer og sikrer at den enkelte kunstner kjenner seg trygg og respektert. Det mener NTO i en kort kommentar til innspillsmøtet med kunstnere 23. juni.

<p><strong>Tjidtjie</strong>, Åarjelhsaemien Teatere<br />Foto: Erik Børseth</p>

Tjidtjie, Åarjelhsaemien Teatere
Foto: Erik Børseth

NTO ber i sitt innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2022 at det gjøres en innsats for å forebygge og skape større bevissthet om hets og trakassering av kunstnere i den offentlige debatten, både av hensyn til den enkelte kunstner, men også med tanke på hvordan dette på lengre sikt påvirker den offentlige samtalen om kunsten og derigjennom kunstens frihet og posisjon i samfunnet. Dette sakskomplekset har dessverre blitt aktualisert den senere tiden, og er bl.a. satt på agendaen til Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte under Kulturytring Drammen onsdag denne uken.

Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Innspillsmøtet er således et kunnskapsgrunnlag for dette.

Når det viser seg at flere kunstnere har trukket seg eller takket nei til å delta, er det et urovekkende signal som må tas på alvor og årsakene undersøkes nærmere. NTO legger til grunn at kommisjonen lytter til og ber om råd også fra de kunstnerne som velger å ikke delta, som en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet.

Vi håper samtidig at kommisjonen vil arbeide for å etablere bredt anlagte innspillsmøter og andre arenaer fremover som ivaretar så vel et mangfold av ulike stemmer og erfaringer, som de elementære vilkårene for at den enkelte kunstner kan kjenne seg trygg og respektert.

Dette bør etter NTOs syn også inkludere de moderate og de lavmælte stemmene og representere de mindre belyste sakene – som kanskje kan frembringe vel så viktig kunnskap som de mer mediebelyste sakene.

Vi oppfordrer samtidig til at medienes tabloide og konfliktorienterte logikk ikke får prege arbeidet fremover, samt at kommisjonen er seg bevisst ulike mekanismer som påvirker ytringsklimaet og risikoen for nedkjølingseffekt.