Internasjonalt samarbeid

Nordisk kulturliv må styrkes

– I urolig tider med økonomisk usikkerhet spiller kunst og kultur en viktigere rolle enn noensinne. De nordiske kulturinstitusjonene og det nordiske kultursamarbeidet må styrkes når samfunnet er under press. Dette skriver representanter for de nordiske teatrene og deres bransje- og arbeidsgiverorganisasjoner i Dagsavisen og andre nordiske medier i et felles kulturpolitisk opprop til Nordens kulturministre.

Forestillingsbilde av to kvinnelige skuespillere i barokke kostymer mot mørk bakgrunn

Tid for glede, Det Norske Teatret
Foto: Pernille Sandberg

Dagsavisen 08.11.2022:

Kulturlivet og scenekunsten i de nordiske landene går en rekke tøffe utfordringer i møte. Scenekunstbransjen vil måtte leve med effektene av koronakrisens nedstengninger i lang tid fremover. Produksjonen kom raskt i gang etter pandemien, men mange institusjoner sliter fortsatt med å få publikum tilbake; et publikum som har endret sine vaner, og som i dag har en tendens til å kjøpe billetter både senere og mer spontant.

Bransjen sliter også med alvorlig kompetansemangel innenfor en rekke fagområder, blant annet på den tekniske siden.

I tillegg kjenner vi alle på bekymringen for at den kommende lavkonjunkturen vil påvirke billettsalget negativt. Krigen i Ukraina har ført til stigende priser og energikrise. Disse utfordringene er felles for alle de nordiske landene, og vi står alle i de samme vanskelighetene – noe som ikke bare våre kulturpolitikere må ta hensyn til, men alle som verner om et sterkt samfunn.

Gjennom kulturutveksling og godt samarbeid mellom de nordiske landene kan vi alle stå sterkere.

I tider med uro og økonomisk usikkerhet øker kulturens betydning i samfunnet. Kunst og kultur er en av pilarene i robuste samfunn, ikke minst når det gjelder utøvelse og beskyttelse av ytringsfriheten. Et fritt og uavhengig kulturliv styrker samfunnets beredskapsevne og folks evne til å håndtere og møte utfordringer de står overfor.

Vi ser bevis på dette både i Ukraina og i andre krigs- og konfliktrammede land. Ytringsfriheten, den liberale kunsten og den felles kulturarven er ofte de første som blir angrepet i kampen om makten.

På denne bakgrunnen må kulturlivet i de nordiske landene ivaretas og styrkes. I dag er det enda viktigere at kulturpolitikken organiseres og forvaltes på en måte som sikrer kunstnerisk frihet, prinsippet om armlengdes avstand og stabil og langsiktig finansiering. Kulturinstitusjonene utgjør en vesentlig infrastruktur for både fri kunst, ytringsfrihet og skapende virksomhet.

Vi, de nordiske landenes bransje- og arbeidsgiverorganisasjoner på teaterområdet, understreker derfor hvor viktig det er at våre nordiske kulturministre ivaretar og fremmer samarbeid: Styrk Nordisk kulturfond. Styrk Nordisk råds kulturbudsjett. Skap rom for kulturutveksling og samarbeid mellom våre nordiske land.

Vi har mye til felles og vi kan, med en styrket erfaringsutveksling, utvikle våre respektive lands scenekunstinstitusjoner.

Nordisk teaterlederråd:

 • Mikael Brännvall, adm. dir. Svensk Scenkonst
 • Peter Mark Lundberg, direktør Dansk Teater
 • Kaisa Paavolainen, adm. dir. Finlands teatrar
 • Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
 • Magnus G Thoraldsson, teatersjef Leikhusid (Islands Nationalteater)
 • Petra Brylander, teatersjef Uppsala stadsteater
 • Joachim Thibblin, adm. dir. teatersjef Svenska teatern
 • Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret
 • Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef Trøndelag Teater
Nordisk teaterlederråd

Nordisk teaterlederråds hovedoppgave er å være et nettverk og et møtested hvor det utveksles informasjon om kunstneriske, politiske og økonomiske sider ved det nordiske scenekunstfeltets utvikling.

Nordisk teaterlederråds styre består av to medlemmer fra hvert land og utpekes av hvert lands organisasjoner. Hvert land forventes å la seg representere ved en teatersjef/kunstnerisk leder og en direktør (eller annen medarbeider) fra det respektive lands bransjeorganisasjon.

Styret samles i utgangspunktet på forskjellige teatre i Norden to ganger i året.

Norske representanter i Nordisk teaterlederråd:

 • Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret
 • Elisabeth Egseth Hansen (vara), teatersjef Trøndelag Teater
 • Morten Gjelten, direktør NTO