Pressemelding 16.10.20
Radikal og lite gjennomsiktig omorganisering i norsk kulturpolitikk