Priser

Ibsenprisen må videreføres

NTO anmoder Skien kommune om at den nasjonale Ibsenprisen videreføres. Dramatikken var Ibsens medium for å si noe om sin samtid, og hans stykker har bidratt til teaterfaglig utvikling verden over. Ved å sette Ibsenprisen på vent, eller fjerne den, vender man seg etter NTOs syn vekk fra den verdifulle arven vi forvalter overfor nye dramatiske stemmer i norsk teater.

<p><strong>Mare</strong> av Lisa Lie, Det Norske Teatret. Vinner av Ibsenprisen 2020<br />Foto: Tale Hendnes</p>

Mare av Lisa Lie, Det Norske Teatret. Vinner av Ibsenprisen 2020
Foto: Tale Hendnes

NTO har 15. september 2021 sendt en uttalelse til Skien kommune, utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, vedrørende kommunedirektørens forslag om å ta en pause fra utdelingen av den nasjonale Ibsenprisen og eventuelt legge den ned på sikt. Forslaget skal behandles i dagens møte i utvalget.

NTO er kritisk til dette, og anmoder om at prisen videreføres.

Som Norges eneste dramatikerpris har den nasjonale Ibsenprisen prisen siden opprettelsen vært viktig for fremveksten av ny, norsk dramatikk og for synliggjøringen av Norges ubestridte posisjon i verdensdramatikken gjennom Ibsen. Prisen er høyt ansett og godt forankret i bransjen, side om side med bl.a. Heddaprisen, som det vises til i saksfremlegget. Etter NTOs syn tåler Ibsens hjemland to ulike priser som hedrer tekstarbeidet i scenekunsten på hver sin måte.

På samme måte som for kunstkritikken, innebærer og genererer et slikt prisarbeid faglige diskusjoner og refleksjoner rundt scenekunstens innhold og kvalitet. Gjennom juryens konsentrerte og spissede arbeid brynes ulike kunst- og kvalitetssyn mot hverandre, viktig fagkompetanse utvikles og den offentlige samtalen om scenekunsten styrkes.

Vi mener at ved å sette Ibsenprisen på vent, eller fjerne den, vender man seg vekk fra den verdifulle arven vi forvalter overfor nye dramatiske stemmer i norsk teater. Dramatikken var Ibsens medium for å si noe om sin samtid, og hans stykker har bidratt til teaterfaglig utvikling verden over.

Videre kan vi ikke se argumentene som benyttes vedrørende endringer i dramatikernes kår og i scenekunsten og dramatikken generelt er relevante som begrunnelsen for å utsette eller legge ned en Ibsenprisen, da denne verken er et kunstnerpolitisk virkemiddel eller en ordning for å sikre dramatikernes økonomiske vilkår. Det må være fullt mulig å evaluere og videreutvikle en pris, uten at denne settes på vent.

NTO mener også at det er kritikkverdig at verken Teater Ibsen eller juryen er blitt involvert i faglige diskusjoner og vurderinger i forkant av innstillingen, og vi ber om at prisen videreføres.

NTOs ledernettverk Norsk teaterlederforum (NTLF) utnevner hvert år ett medlem til Ibsenprisens jury. I 2021 er Nora Evensen, teatersjef ved Turnéteatret i Trøndelag, utnevt av NTLF. I tillegg sitter Teater Ibsens teatersjef i juryen.