Norsk teaterlederforum

Redd Oslo Nye Teater

Nær 70 teaterleiarar har i dag signert ei felles kunngjering for å redde Oslo Nye Teater. Teaterleiarane peikar på at Oslo-teateret er ein umisteleg del av infrastrukturen for norsk scenekunst og appellerer til at ansvarlege politikarar forhindrar eit dramatisk tap for notid og ettertid.

<p>Norsk teaterlederforum på besøk til Nynorskhuset i Førde som opna høsten 2023.<br />Foto: Lene Grande, Teater Vestland</p>

Norsk teaterlederforum på besøk til Nynorskhuset i Førde som opna høsten 2023.
Foto: Lene Grande, Teater Vestland

Redd Oslo Nye Teater

Leiarar av teater i Norsk teaterlederforum ser med stor uro på den prekære situasjonen som Oslo Nye Teater no står i. Ein umisteleg del av norsk scenekunstliv er i akutt fare for nedlegging.

Vi uroar oss for den trusselen det utgjer for arbeidsplassar i sektoren vår. Ytterlegare ser vi oss nøydde til å rope varsko for den forringinga vi ser at det vil utgjere for totaliteten i norsk kultur sin rikdom og mangfald.

Mange institusjonar står i dag med merkbare konsekvensar av ein anstrengt ressurssituasjon. For Oslo Nye Teater er denne ressurssituasjonen no så pressa at konsekvensane kan bli nærast uopprettelege.

Oslo Nye Teater sitt mandat er breitt og tapet av deira verksemd vil merkast både lokalt og nasjonalt. Deira aktivitet utgjer eit rikt tilbod til publikum og ei vital samhandling med både samfunn og bransje. Etter ei årrekke med manglande satsing frå Oslo kommune synes det no uråd å redde drifta utan politisk vilje som snur utviklinga og sikrar vidare drift.

Som representantar for norske scenekunstinstitusjonar appellerer vi til at denne politiske viljen vert mobilisert og forhindrar eit dramatisk tap for notid og ettertid.

Signert 69 teaterleiare i Norske teaterlederforum:

Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Johan Anders Siri, økonomisjef

Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Rolf Degerlund, teatersjef

BIT-Teatergarasjen

Tone Iren Myklatun, konstituert administrativ leder

BIT-Teatergarasjen

Ingrid Ellestad, konstituert kunstnerisk leder

Black Box teater

Jørgen Knudsen, teatersjef

Black Box teater

Roger Karlsen, administrativ leder

Brageteatret

Nora Evensen, teatersjef

Brageteatret

Helga Hyldmo Ranes, direktør

Bærum Kulturhus

Kai Gustafsen, kulturhussjef

Carte Blanche

Annabelle Bonnéry, teatersjef

Carte Blanche

Tone Tjemsland, direktør

Dansens Hus

Samme Raeymaekers, kunstnerisk og daglig leder

Dansens Hus

Sunniva Steine, administrativ leder

DansiT – Koreografisk senter

Arnhild Pettersen, kunstnerisk og daglig leder

Den Nationale Scene

Solrun Toft Iversen, teatersjef

Den Norske Opera & Ballett

Ingrid Lorentzen, ballettsjef

Den Norske Opera & Ballett

Geir Bergkastet, adm.dir.

Den Norske Opera & Ballett

Randi Stene, operasjef

Det Norske Teatret

Erik Ulfsby, teatersjef

Det Norske Teatret

Hans Antonsen, direktør

Det Vestnorske Teatret

Atle Marøen, direktør

Det Vestnorske Teatret

Thomas Bye, teatersjef

Dramatikkens Hus

Christina Friis, administrativ leder

Dramatikkens Hus

Line Rosvoll, kunstnerisk leder

Haugesund Teater

Morten Joachim Henriksen, teatersjef

Haugesund Teater

Hanne Eidsvåg Andersen, administrasjonssjef

Hålogaland Teater

Bodil Kjelstrup, direktør

Hålogaland Teater

Egill Pálsson, teatersjef

Kilden teater og konserthus

Harald Furre, adm.dir.

Kilden teater

Valborg Frøysnes, teatersjef

Kloden teater

Kjell Moberg, kunstnerisk leder

Kloden teater

Ådne Sekkelsten, teatersjef og daglig leder

Kvääniteatteri

Frank Jørstad, teatersjef

Kvääniteatteri

Inger Birkelund, adm. leder

Nationaltheatret

Marta Færevaag Hjelle, direktør

Nationaltheatret

Kristian Seltun, teatersjef

Nordic Black Theatre

Jarl Solberg, daglig leder

Nordic Black Theatre

Cliff Moustache, kunstnerisk leder

Nordland Teater

Are Nakling, direktør

Nordland Teater

Birgitte Strid, teatersjef

Norsk Scenekunstbruk

Tine Tyldum, daglig leder

Riksteatret

Knud Bjørne-Larsen, direktør

Riksteatret

Arne Nøst, teatersjef

Rogaland Teater

Ellen Math Henrichsen, direktør

Rogaland Teater

Glenn-André Kaada, teatersjef

Rosendal Teater

Alexander Roberts, teatersjef

Rosendal Teater

Ingrid Rognes Solbu, administrativ leder

Skuespiller- og danseralliansen

Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder

Teater Ibsen

Bo Anders Sundstedt, teatersjef

Teater Ibsen

Katarina Berg Skomedal, direktør

Teater Innlandet

Mathis Junker Gran, direktør

Teater Innlandet

Thorleif Linhave Bamle, teatersjef

Teater Manu

Mari Hjelmtveit, administrativ leder

Teater Manu

Janne Langaas, teatersjef

Teater Vestland

Cecilie Lundsholt, teatersjef

Teater Vestland

Aud-Marie Aasen, direktør

Teatret Vårt

Knut Lidvard Høgset, direktør

Teatret Vårt

Kristian Lykkeslet Strømskag, teatersjef

Trøndelag Teater

Lars Kirksæther, konstituert direktør

Trøndelag Teater

Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef

Turnéteatret i Trøndelag

Ingrid Aune Flach, administrativ leder

Turnéteatret i Trøndelag

Arne Fagerholt, teatersjef

Unge Viken Teater

Martin Flack, administrativ leder

Unge Viken Teater

Kari Ramnefjell, teatersjef

Vega Scene

Hege Aga Edelsteen, kunstnerisk ledelse

Vega Scene

Katinka Rydin Berge, kunstnerisk ledelse

Østfold Internasjonale Teater

Thomas David Holtermann Østgaard, teatersjef

Østfold Internasjonale Teater

Vilde Broen, administrativ leder

Åarjelhsaemien Teatere

Kristin Solberg, teatersjef