PRESSEMELDING 03.12.21

Status og konsekvenser av pandemien

– Vi ber myndighetene om ikke å ukritisk gripe til antallsrestriksjoner og nedstenging av kulturlivet med henvisning til å få ned mobiliteten i samfunnet. Vi må kunne forvente mer målrettete og forholdsmessige tiltak denne gangen, sier NTOs direktør Morten Gjelten i en kommentar til regjeringens kommende strategi for håndtering av pandemien.

<p>Morten Gjelten<br />(foto: Brian Olguin)</p>

Morten Gjelten
(foto: Brian Olguin)

Etter nærmere to år med pandemi har de profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjonene bevist at de er trygge fellesarenaer med bemerkelsesverdige gode rutiner og god kontroll over smitte- og publikumsituasjonen, og uten påvist smittespredning blant publikum. NTO er derfor glad for at både sentrale og lokale myndigheter den siste tiden har signalisert at det er viktig å kombinere god smittekontroll med et åpent sivilsamfunn, som blant annet legger til rette for kunstneriske ytringer og levende kunstmøter.

Vi vet at de strenge restriksjonene som kulturaktørene lenge har lidd under hadde moderat effekt på den generelle smittesituasjonen i samfunnet. Forestillinger og konserter finner i tillegg som hovedregel sted i store og luftige lokaler på kveldstid med god kapasitet i kollektivtrafikken når det er lett å holde avstand til medpassasjerer.

Differensierte, målrettede tiltak

– Vi ber derfor myndighetene om ikke å ukritisk gripe til antallsrestriksjoner og nedstenging av kulturlivet, med henvisning til å få ned mobiliteten i samfunnet. Vi må kunne forvente mer målrettete og forholdsmessige tiltak denne gangen, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

– Det innebærer også at vi mener at vaksinepass må være et verktøy som benyttes før man går til eventuelle restriksjoner, det være seg avstands- eller antallsbegrensninger.

NTO understreker også at det i en situasjon med et sterkere smittetrykk må gjøres grundige og lokalt tilpassede vurderinger som legger til rette for differensierte, fleksible og treffsikre tiltak – snarere enn brede og generelle tiltak.

– Bare på denne måten kan man sikre forholdsmessighet mellom smittesituasjon og eventuelle tiltak, likeverdig behandling av sammenlignbare virksomheter, og et godt og bredspektret kulturtilbud til publikum over hele landet, sier Morten Gjelten.

Økonomiske langtidskonsekvenser

NTO registrerer at de siste dagers pressekonferanser har direkte effekt på publikum. Enkelte av NTOs medlemsvirksomheter melder om halvert salg de siste par ukene. Publikumsoppslutning, billettsalg og planleggingshorisont er sterkt preget av den generelle stemningen rundt pandemisituasjonen i samfunnet, og det er knyttet stor usikkerhet til når en normaltilstand kan gjenopprettes i kulturlivet.

Dette er svært krevende for langtidsplanleggende institusjoner, hvis egeninntektsside vil være usikker i uoverskuelig tid fremover. I tillegg er institusjonene allerede i utgangspunktet underkompensert for forventet pris- og lønnsvekst i 2022. Dette er ekstra alvorlig når vi vet at institusjonsøkonomien preger og påvirker hele feltet.

– Vi forventer derfor at kulturministeren forsikrer oss om at musikk- og scenekunstinstitusjonene kan drive som planlagt og vil få nødvendig støtte til det. Regjeringen må sikre institusjonene forutsigbare og trygge rammevilkår som tar høyde for både korttids- og langtidskonsekvensene av pandemien. Alternativene er kraftige kutt i tilbudet, noe som igjen særlig vil ramme de på kortere engasjement; frilansere og underleverandører, sier Gjelten.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Morten Gjelten
Direktør