Humaniora

Bevar teatervitenskap

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Norsk teaterlederforum (NTLF) registrerer med bekymring at faget drama og teater ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er truet med nedbygging. Norske teaterledere og NTO har derfor sendt et brev til NTNU, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet med en oppfordring til en forutsigbar bemanningsplan og en videreutvikling av dramaturgifaget ved universitetet.

<p><strong>Den hemmelige hagen,</strong> Trøndelag Teater<br />Foto: Terje Visnes</p>

Den hemmelige hagen, Trøndelag Teater
Foto: Terje Visnes

NTOs styreleder Hans Antonsen og leder i NTLF, Per Ananiassen har 29. oktober 2019 sendt en felles uttalelse til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet hvor de oppfordrer til en forutsigbar bemanningsplan og en videreutvikling av dramaturgifaget ved NTNU.

Antonsen og Ananiassen viser til uttalelse fra fagmiljøet selv som beskriver situasjonen som alvorlig, og at det p.t. ikke foreligger noen planer for bevaring av faget når professorer og andre faste vitenskapelig ansatte ved faget går av med pensjon. Allerede fra august 2021 står det teatervitenskapelige fagmiljøet i Trondheim uten professor. I tillegg kommer kutt i fagspesifikke studiepoeng på bachelorstudiet som vil svekke den praktisk-teoretiske fagprofilen og dramaturgifaget.

Drama og teater ved NTNU er sammen med teatervitenskap i Bergen en viktig rekrutteringsarena for profesjonelle til bransjen, slik også teatervitenskap i Oslo var. Et stadig større antall produsenter, dramaturger, teatersjefer, teaterkritikere og scenekunstnere har dramaturgifaglig eller teatervitenskapelig bakgrunn. Denne tilførselen av humanistisk kompetanse og kunnskap i den praktiske utøvelsen har etter NTO og NTLFs syn stor betydning for den faglige utviklingen i bransjen.


MEKANISMER SOM SIKRER SMÅ HUMANIORAFAG

De to foreningene påpeker i uttalelsen at med dagens finansieringssystem er det uvisst hvordan fremtiden for teatervitenskap og andre små og utsatte humaniorafag vil se ut i Norge.

Vi mener det er uholdbart at det skal være interne økonomiske prioriteringer ved de humanistiske fakultetene som alene skal avgjøre hvorvidt man skal ha teatervitenskapelige fagmiljø i Norge.

Det er et prekært behov for å finne frem til strukturer og ordninger som sikrer produksjon og formidling av kunnskap som ikke så lett kan telles og måles, og som dermed ikke gir uttelling innenfor dagens målstyring i skolen eller lønner seg innenfor det resultatbaserte finansieringssystemet i høyere utdanning og forskning.

Utformingen av mekanismer som sikrer Norge et tilbud i små og utsatte humanistiske fag må etter vårt syn gjøres i nær dialog mellom Kunnskapsdepartement og Kulturdepartement for å sikre en godt koordinert politikkutforming, som ivaretar kulturpolitiske så vel som kunnskapspolitiske mål og perspektiver.