Humaniora

Ikke ødelegg teatervitenskap

– Igjen er teatervitenskap som fag ved Universitetet i Bergen nedleggingstruet. Reaksjonene fra et samlet kultur-Norge er sterke, og entydige: Det er en dårlig idé. Saken skal behandles 9. mai. Den eneste akseptable løsningen er at faget opprettholdes med tre stillinger, skriver Kristian Seltun, teaterviter og teatersjef ved Nationaltheatret i en kommentar som vi har fått lov til å publisere.

<p>Kristian Seltun<br />Foto: Øyvind Eide</p>

Kristian Seltun
Foto: Øyvind Eide

Igjen er teatervitenskap som fag ved Universitetet i Bergen nedleggingstruet. Reaksjonene fra et samlet kultur-Norge er sterke, og entydige: Det er en dårlig idé. Saken skal behandles 9. mai. Den eneste akseptable løsningen er at faget opprettholdes med tre stillinger.

Det opprinnelige forslaget var å kutte to av tre vitenskapelige stillinger ved teatervitenskap. Dette er nå justert til at faget skal nedbemannes med én stilling. Ifølge fagmiljøet er det fortsatt kritisk for faget og innebærer et stort steg i retning av nedleggelse.

Teatervitenskap er et kritisk dannelsesfag som kvalifiserer bredt og grunnleggende. For norsk scenekunst er det helt essensielt at det finnes vitale teatervitenskapelige miljø. En forutsetning for kvalitet og faglig utvikling i kunsten er at det finnes en selvstendig, akademisk samtalepartner som kan analysere kunstens verdi og utfordre etablerte praksiser med historiske og teoretiske betraktningsmåter. Som leverandør av begreper og perspektiver til det offentlige ordskiftet og kritikken, sikrer også teatervitenskap fortolkningskompetansen på mottakersiden (anmeldere/publikum/samfunn).

Teatervitenskap er også en viktig rekrutteringsarena for profesjonelle til bransjen. Et stadig større antall teatersjefer, dramaturger, produsenter, scenekunstnere, formidlingsmedarbeidere og kritikere har teatervitenskapelig bakgrunn. I flere stillingsutlysninger vil det være et kompetansekrav.

I nordisk sammenheng har Norge et høyt aktivitetsnivå innen scenekunst, og den geografiske spredningen er svært god. På kulturområdet er sektoren stor. Det må gjenspeiles også i det akademiske utdanningstilbudet.

Dette er andre gang teatervitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) trues med nedleggelse etter at faget ble lagt ned ved Universitetet i Oslo i 2012. Et argument for nedleggelsen var at UiB påtok seg et nasjonalt ansvar for å opprettholde studietilbudet og fagmiljøet i Norge.

Akkurat nå handler det om å finne en umiddelbar løsning som berger faget teatervitenskap. Samtidig er det uholdbart at interne økonomiske prioriteringer ved de humanistiske fakultetene skal avgjøre hvorvidt teatervitenskap skal finnes som fag i Norge. Det er et prekært behov for å finne frem til nasjonale ordninger som sikrer utsatte humaniorafag slik at vi unngår at hele kunnskapsfelt forsvinner.

Kristian Seltun
Teatersjef, Nationaltheatret