Internasjonal solidaritet

Markering for Ukraina

Onsdag 2. og torsdag 3. mars vil norske musikk- og scenekunstinstitusjoner lyssette sine bygninger i det ukrainske flaggets farger for å markere sin støtte til det innvaderte landet.

<p>Den Nationale Scene<br />Foto: Sebastian Dalseide</p>

Den Nationale Scene
Foto: Sebastian Dalseide

Uttalelse fra NTO på vegne av medlemmene:

Som representanter for norske kulturinstitusjoner og viktige demokratiske fellesarenaer, reagerer de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene og NTO med forferdelse overfor Putins brudd på Ukrainas rettigheter som selvstendig land.

Russlands invasjon har satt Europas fremtid på spill. De sivile ødeleggelsene i Ukraina er enorme, og uskyldige bøter med livet for storpolitikk. Mennesker flykter fra hjemmene sine, og ingen vet om de kan vende tilbake.

Vi står solidariske med befolkningen i det invaderte Ukraina og kjenner særlig uro for våre kollegaer der og i Russland. De modige stemmene som har reist seg mot krigen trenger nå vår uforbeholdne støtte.


Vi oppfordrer alle til å utvise ekstra omtanke for ukrainske og russiske kollegaer i våre institusjoner.

Med denne markeringen ønsker vi å vise vi vår samlede solidaritet og minne om hvor viktig det er å verne om demokratiet. Vår støtte videreføres i samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner.