Humaniora

Støtte til tilgjengeliggjøring av materiale om Ibsen

NTO støtter Senter for Ibsenstudier i deres ønske om å etablere en digital plattform med mål om å tilgjengeliggjøre materiale om Henrik Ibsen.

double2

Vildanden, Nationaltheatret
Foto: Øyvind Eide

Senter for Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo ønsker å samle materiale om Henrik Ibsen på en digital plattform som gjøres internasjonalt tilgjengelig. Forskningssenteret har søkt Norsk forskningsråd om midler til prosjektet, som bærer navnet Virtual Ibsen Platform, VIP.

NTO har 16. november 2020 gitt sin støtte til søknaden i form av en skriftlig støtteerklæring.

STYRKE IBSENS STILLING

Ibsensenteret skal legge forholdene til rette for forskning og kunnskapsformidling om Henrik Ibsen og hans forfatterskap, med sikte på en styrking av Ibsenstudiene i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Etter NTOs syn vil både norske og internasjonale scenekunstnere kunne dra nytte av kunnskapen den foreslåtte digitale plattformen tar mål av seg å samle og tilgjengeliggjøre. Virtual Ibsen Platform vil kunne styrke Ibsens stilling i i den internasjonale scenekunstverdenen og være en nyttig inspirasjons- og kunnskapskilde i utviklingen av fremtidige oppsetninger av dramatikerens verker.

NTO mener på generelt grunnlag at dialogen mellom akademia og teaterkunsten har stor betydning for den faglige utviklingen hos begge parter. Samtidig mener vi at Ibsens ikoniske stilling i verdensdramatikken gir Norge et spesielt ansvar når det gjelder tilgjengeliggjøring av forskningsmateriale og annen kunnskap om hans kunstneriske virke.