Kunstnerisk frihet

Uttalelse om Oslo kulturbyråds oppfordring til boikott

NTO reagerer på at Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal oppfordrer byens kulturaktører- og institusjoner til å boikotte israelske kulturaktører. Vi mener at byrådens uttalelse strider imot prinsippet om en armlengdes avstand mellom politikk og kunst, med mål om å sikre kunstens frihet og kunstinstitusjonenes uavhengighet.

<p><strong>Lang dags ferd mot natt</strong>, Oslo Nye Teater<br />Foto: Lars Opstad</p>

Lang dags ferd mot natt, Oslo Nye Teater
Foto: Lars Opstad

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Samy Gamal, oppfordrer 15. oktober på sin offisielle Facebook-side «alle kulturaktører- og institusjoner i Oslo til å boikotte alt samarbeid med alle israelske kulturaktører som ikke aktivt motarbeider den israelske statens handlinger, frem til folkemordet stopper, og blokaden av Gaza- og okkupasjonen av Palestina oppheves».

NTO stiller seg på prinsipielt grunnlag kritisk til at en politiker går ut med en oppfordring til hvordan frie kunstnere og frie kunstinstitusjoner bør agere i en gitt situasjon.

Vi er opptatt av å forsvare prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kunst, og at musikk- og scenekunstinstitusjonene, som de sterke og uavhengige virksomhetene og ytringsarenaene de er, ikke skal oppleve et direkte eller indirekte press om å endre sin kunstneriske programmering og sine samarbeid på bakgrunn av enkeltpolitikeres uttalelser.

En oppfordring til boikott av andre kulturaktører fra en kulturpolitiker i posisjon, rettet mot egen bransje, vil kunne oppfattes som begrensende på den kunstneriske friheten og innskrenke det kunstneriske ytringsmangfoldet.