NTO om kulturbudsjettet til Ballade

– Våre medlemmer bruker all økonomien på å lønne kunstnere og produsere kunst. Og når man har mindre penger til noe, så blir det færre årsverk og produksjoner. Det er ikke spesielt mye annet å kutte i for denne typen virksomheter, sier vår >>

Kommentar til oppslag om publikumstall

Klassekampen har fredag 9. september et oppslag om «triksing av publikumstall» ved norske teatre, basert på data teatrene blant annet rapporterer inn til Scenestatistikk.no. NTO kan i den forbindelse opplyse om at publikums- og >>

Pensjonsseminar

NTO inviterer representanter for foreningens medlemmer til pensjonsseminar tirsdag 22. november. Tema for seminaret er regnskapsføring av endringer i pensjonsordningene. >>