NTO om kulturbudsjettet 2021

– Det er bemerkelsesverdig at Kulturdepartementet går videre med forslaget om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler, uten at dette ble gjort rede for i kommuneproposisjonen eller på andre måter er lagt frem til grundig vurdering >>

Styreleders innledning på NTOs styrelederseminar

NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle innledet på foreningens styrelederseminar 7. september. Hjelle snakket blant annet om hvordan NTO arbeider og pekte på noen av de større sakene foreningen har vært opptatt av de siste året. Rundt 70 >>

Nordic Orchestra Webinar 2020

The Nordic Orchestra Conference planning committee, the Norwegian Radio Orchestra and the Association of Norwegian Theatres and Orchestra are happy to invite the Nordic orchestra leaders to a special Covid-19 meeting at the 8th of October. >>