Kunstpolitikken nedprioriteres

– Det er fornuftig å ha en næringspolitikk for kulturnæringene, men vi etterlyser en satsing over næringsbudsjettet fremfor en omprioritering innenfor kulturbudsjettet, skriver NTOs direktør Morten Gjelten i dette innlegget i Dagbladet 3. >>

Færre gaver til teatrene

Gaveforsterkningsordningen skulle stimulere til økt privat finansiering av kunst- og kulturlivet, men for teatrene og orkestrenes del har ordningen ikke ført til mer private midler. Fra 2015 til 2016 sank sponsorinntektene med 5 % for >>

– Bra departementet ser på kulturens rolle i reiselivspolitikken

– Det er bra at Kulturdepartementet ser på kulturlivets potensielle rolle i reiselivspolitikken, sier NTOs direktør Morten Gjelten til Dagbladet 17. august. Han kommenterer kulturministerens utspill i samme avis om hvorfor norske >>