Uttalelse om forskrift til kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører

NTO er positiv til en forlengelse av kompensasjonsordningen for arrangører av kulturarrangement, samt til å inkludere flere aktører i verdikjeden i ordningen. Vi understreker samtidig i vårt høringssvar til utkast til forskrift til >>

Kommentar fra NTLF i debatten om representativitet i norsk teater

Arbeidsutvalget i Norsk teaterlederforum (NTLF) peker i denne kommentaren på at de ser debatten om skjevhet og diskriminering i norsk teater i kjølvannet av årets Heddanominasjoner som en mulighet til større bevisstgjøring blant de som >>

Årsrapportens forside: Brun flate med oransje tall: 2019

Årsrapport 2019

Last ned vår årsrapport for 2019. Her finner du blant annet styrets beretning, virksomhetsberetningen og vårt årsregnskap. >>