Portrettbilde av Morten Gjelten

NTOs julebrev 2018

De siste ukenes debatter har vist oss betydningen av det som har vært NTOs grunnleggende budskap i alle innspill til kulturmelding og regionreform: Vi må sikre sterke institusjoner som tåler skiftende politiske vinder og forankre >>

Stortingets budsjettbehandling av statsbudsjettet 2019

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2019 ble vedtatt 4. desember 2018 og behandlet i Stortinget 10. desember. Budsjettprosessen for kulturområdet er med dette avsluttet. NTO avslutter året med å oppsummere >>

NTOs avtaleverk

NTO har ansvar for å forhandle frem overenskomster med oversettere, dramatikere, komponister og opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA). NTO forhandler også frem andre avtaler ved >>